เครื่องโม่หิน (Granite-type, Rice Milling Machine)

ขออภัย

ขณะนี้ไม่้ผลิตเครื่องโม่หินออกใหม่แล้ว มีเฉพาะเครื่องมือสอง

หากลูกค้าต้องการ โปรดสั่งล่วงหน้า 8 เดือนครับ